Bir mekanın ısı ihtiyacı profesyonel olarak projenin makina mühendisi tarafından birçok parametre göz önüne alınarak hesaplanabilir (mantolama/yalıtım şekli, bulunduğu kat, cephesi, spot ışık, cam durumu, kat-müstakil durumu vb. gibi). Bu bilgilere ulaşım kolay sağlanamamaktadır. Bu nedenle sizi basit bir hesapla fikir edinebilmeniz için aşağıdaki linke yönlendirmek isteriz:

Isı hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Isı ihtiyacınızı belirledikten sonra, kataloglarımızda bulunan ısıl değerler tablomuzdan hangi boyuttaki radyatörlerimizden veya havlupanlarımızdan kaç adet ihtiyacınız olduğunu kolayca saptayabilirsiniz.

İlgili hesap, ısı ihtiyacınız hakkında kabaca bilgi edinmeyi sağlamak için verilmiş olup, firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir. Unutulmamalıdır ki, aynı metrekareye sahip olan her alanın ısı ihtiyacı aynı olamaz. Yazımızın başında da belirtildiği gibi her alan mantolamasından, coğrafi lokasyonuna, ilgili alanın bina içindeki lokasyonuna, cam tipi gibi daha birçok başka parametreye bağlı olarak kendine has özelliklere sahip olup, bu özelliklere istinaden de ısı ihtiyacı farklı olabilir. Bizim size sunduğumuz hesap çok kabaca metrekare üzerinden yapılan bir hesaptır.

Isı kapasiteleri EN 442 standartlarına göre akredite laboratuvarlar tarafından ölçülmeli, her ölçü ve her model için laboratuvar tarafından raporlanmalıdır. Dünyadaki akredite laboratuvar sayısı kabaca 15 adeti aşmamakla birlikte, akredite laboratuvarların kendilerine ait özel kimlik numaraları bulunmaktadır. Türkiye’de ısı kapasitesi testi yapan çok kurum olmasına rağmen bunların birçoğu akredite değildir. Akredite olmayan kurumlarda yapılan testlerin sonuçları, akredite kurumlara göre çok ciddi oranlarda sapma gösterebilmektedir.

Laboratuvarların Akredite olma tarihleri de önem taşımaktadır. Akredite olmadan önce yapılan testler geçerli kabul edilmemelidir.

Hammam havlupan ve radyatörlerimiz Politecnico (İtalya), WSP (Almanya) gibi akredite laboratuvarlarda test edilmektedir. Tüm verilerimize güven duyarak evinizi ve içinizi ısıtacak ürünlerimizi seçebilirsiniz.

Hayır Değil! Hammam Design Radyatör olarak en büyük önceliğimiz doğru ve ahlaklı ticaret, katma değerli üretimdir. Bu nedenle beyan ettiğimiz değerlerimiz CE standartları çerçevesinde beyan edilmektedir. Ürünlerimiz yurt dışındaki (İtalya ve Almanya ağırlıklı olmak üzere) akredite laboratuvarlarda test edilmektedir. 26 senedir üretim yapma kabiliyetimiz doğrultusunda birçok teknolojiyi kullanarak rakiplerimizden çok farklı olarak konumlandırdığımız ürünlerimiz ile alakalı bir karşılaştırma yapılabilmesi için muadil ürünlerin Akredite laboratuvar test raporlarının istenmesini ve bu şekilde karşılaştırma yapılmasını rica ederiz.

Isı kapasiteleri EN 442 standartlarına göre akredite laboratuvarlar tarafından ölçülmeli, her ölçü ve her model için laboratuvar tarafından raporlanmalıdır. Dünyadaki akredite laboratuvar sayısı kabaca 15 adeti aşmamakla birlikte, akredite laboratuvarların kendilerine ait özel kimlik numaraları bulunmaktadır. Türkiye de ısı kapasitesi testi yapan çok kurum olmasına rağmen bunlar akredite değildir. Akredite olmayan kurumlarda yapılan testlerin sonuçları, akredite kurumlara göre çok ciddi oranlarda sapma gösterebilmektedir.

Laboratuvarların Akredite olma tarihleri de önem taşımaktadır. Akredite olmadan önce yapılan testler geçerli kabul edilmemelidir.