Radyatör Havlupan Keşif, Montaj ve Teknik Servis Hizmeti

Müşterinin uygun radyatörü seçebilmesi, radyatör bağlantı şekillerinin ve buna bağlı aksesuar elemanlarının seçimi için yerinde tespit, tavsiye hizmetidir. Keşif hizmeti Hammam Design Radyatör’ün anlaşmalı çalıştığı ve Radim’in yönlendireceği ekip ile verilecektir. Keşif hizmeti şu anda sadece İstanbul’da verilebilmektedir.

Keşif esnasında Hammam Design Radyatör’ün yükümlülüğü; müşteri tesisat bağlantı şekli ve ölçüsünü kontrol etmek, bu mekana ölçüsel olarak uygun ürünü, bağlantı şeklini, bağlantı vanalarını, gerekli ise dekoratif duvar kapama aksesuarlarını tavsiye etmektir. Duvar montaj braketleri tarafımızdan sağlanmaktadır. Montaj seti içerisinde bulunan dübel ve vidalar birçok duvar tipine uygun ve kullanılabilecek en kaliteli ürünler olmasına rağmen yapılacak montaja uygun olmayabilir. Müşteri bu durumdan haberdar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Mahalin ısı ihtiyacını doğru tespit edebilmek için oda bazında ısı ihtiyaç dökümünün yapıldığı projeye ihtiyaç vardır. Bu projenin sağlanmaması durumunda mahal boyutları/ hacmi baz alınarak tavsiye niteliğinde (hiçbir surette kesin ya da bağlayıcı olmayacak şekilde) bir ölçüm yapılarak müşteriye tavsiye niteliğinde bilgi verilir.

Hammam Design Radyatör’den satın alınmış ürünlerin yerinde montaj hizmetidir. Gerekirse mevcutta takılı olan radyatörlerin demontaj hizmeti de verilir. Montaj hizmeti Hammam Design Radyatör’ün anlaşmalı çalıştığı ve yönlendireceği ekip ile verilecektir. Montaj hizmeti şu anda sadece İstanbul’da verilebilmektedir.

Garanti süresi bitmiş ürünler veya garanti süresi bitmemiş ancak arızanın üretimden kaynaklanmadığı durumlarda (taşıma, kullanım, montaj hatası, tesisat/su kirliliği vb.) bedeli karşılığı Tamir/Tadilat hizmeti sunulmaktadır. Garanti süresi fatura tarihi itibari ile başlar.

Bu hizmet Hammam personeli veya Hammam Design Radyatör’ün anlaşmalı çalıştığı ve yönlendireceği teknik servis ile sağlanmaktadır. Tamirat ve tadilat hizmeti Hammam üretimi olan ve tamiratı teknik olarak mümkün olan ürünlerde verilebilmektedir. Bazı ürünler üretim teknolojileri veya hasar durumları nedeni ile tamirata uygun olmayabilirler. 

Tamir/Tadilat hizmeti iki şekilde sağlanabilir:

Yerinde Hizmet Tamir/ Tadilat Hizmeti

Yerinde teknik servis hizmeti Hammam Design Radyatör’ün hizmet sağlayacağı bölgeler ile sınırlıdır. Hizmet bedeli sağlanacak hizmet, yönlendirilecek ekipteki kişi sayısı, konaklama gereği, yol masrafları, yapılacak işin niteliği ve ne kadar süreç alacağına bağlı olarak özel olarak hesaplanıp aşağıdaki teklif verilecektir.

Ek olarak değişim veya tamir için gerekli parça maliyetleri fatura edilecektir.

Fabrikada Tamir/Tadilat Hizmeti

Müşteri tarafından belirtilen adrese ürün için uygun kutu gönderilip ürün toplatılacaktır. Hammam Design Radyatör tarafından yönlendirilen formun (R.EYS.SSH002) eksiksiz olarak doldurularak kutu üzerine yapıştırılması gereklidir. Kutu gönderim masrafı Hammam Design Radyatör’e ait olacaktır. Gönderiler orijinal kutu ve ambalaj ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri tarafından yapılacak kutulama kaynaklı hasarlardan (darbe, çizik) veya ve kargo hasarlarından firmamız sorumlu olmayacaktır. 

Arızalı ürünün müşteriden Hammam Design Radiator teknik servise ulaşım bedeli Hammam Design Radyatör tarafından karşılanacak olup gönderinin anlaşmalı olarak bildirilen kargo şirketi tarafından ulaştırılması halinde ürün teknik servisçe kabul edilecektir. Ürünün Hammam Design Radyatör’e ulaşmaması durumunda sorumluluk müşteriye aittir.

Tamirat için gerekli tespit yapılıp, aşağıdaki bilgileri içerir şekilde teklif verilecektir: 

Ürün Tamirat/Tadilat Hizmet Bedeli + Kullanılan Malzeme Maliyeti 

Hizmet bedeli içinde ürün aldırma, kutu gönderme, ürün sevk etme vb. kargo maliyetleri yansıtılacaktır.

Ödeme yapılması ve Tamirat Onay Formu doldurulması durumunda tamirat gerçekleştirilecektir.

Müşterinin Tamirat onayının olmaması durumunda; Müşteriye ürün başına 60 TL+KDV Kutu gönderimi ve ürün aldırma masrafı fatura edilecektir. Tamiratı gerçekleşmeyecek ürün ise müşteri tarafından fabrikadan alınabilir veya Hammam Design Radyatör’ün anlaşmalı olduğu kargo firması ile alıcı ödemeli olarak gönderilebilir.

Yapılacak tamir işlemi veya servis hizmeti ürüne ek garanti süresi getirmeyecektir.

Teknik servis hizmetlerinin müşterinin talebi ve rızası ile müşterinin göstereceği adreste, müşterinin de iştiraki ile gerçekleştirilir. Müşterinin mahalde bulunmadığı hallerde teknik servis hizmetleri verilmemektedir. 

Müşteri, işbu hizmetleri verilişi esnasında gözlemlediğini, kendisine gerekli tüm bilgilerin verildiğini kabul ve beyan eder. Teknik servis hizmeti randevu saati Hammam Design Radyatör (Sentinel firmasından alınacak hizmetler hariç) tarafından organize edilerek müşterinin uygunluğuna göre karşılıklı teyitleşme ile belirlenmektedir.

Müşteri, teknik servis hizmetlerinin Hammam Design Radyatör tarafından 3. kişi aracılığı ile sunulduğundan haberdar olduğunu ve bunu bilerek bu hizmetleri almayı talep ettiğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri, teknik servisleri veren kişi ve kurum tarafından hizmet ile bağlantılı olmayan hususlarda verilen her ne nam ve ad altında olursa olsun dolayı yahut doğrudan, maddi ve manevi zarardan Hammam Design Radyatör’ün sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Teknik servis hizmetleri verilen mahalde kullanılan tesisat elemanları ve tesisattan kaynaklı arızalar, imkansızlıklar ve aksaklıklar, tesisat tadilat, tamirat ve düzeltmeleri, radyatör montajı, devreye alma vb. sair teknik servis hizmetini aşan, tamirat, tadilat ve işçilik hususuna ilişkin konular.

Tesisatın tümünü oluşturan kombi, yerden ısıtma sistemi, kullanılan sair radyatörler, borulama sistemi ve borular, vanalar, bağlantı elemanları gibi özellikleri ve nitelikleri keşif ile tespit edilemeyecek elemanlardan/bileşenlerden kaynaklı sorunlar, aksaklıklar, tesisattaki su kalitesi, su basıncı, montaj işleminin yapılacağı taşınmazdan kaynaklı yapısal kusurlar.