Hammam-Radiator-Logo

RADİM RADYATÖR ÇEVRE, İSG VE KALİTE POLİTİKASI

Radim Radyatör olarak;
• Kalite bizim yaşam tarzımızdır. Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini
sürekli iyileştirir, tüm çalışanları ile birlikte özümser ve uygularız.
• Sektördeki tüm yenilikleri takip eder, eğitimli çağdaş kadromuzla, tüm paydaşların
ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yasal
mevzuat ve diğer şartlara uygun olarak karşılamayı taahhüt ederiz.
• Çalışanlarımız bizim için değerlidir. Katılımı ve danışmayı taahhüt ederek
çalışanlarımızın kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket eder, iş
sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız.
• Yaptığımız ve yapacağımız tüm işlerde, kaliteli, zamanında, ilk seferde ve her
zaman doğru yapma arzusuyla çalışırız.
• Çevre kirliliğini önlemek, çevrenin korunması, çalışanlarımız dahil olmak üzere
insan sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, olası kaza, hasar ve
tehlikelerin daha oluşmadan önüne geçmek için gerekli her türlü önlemi almak üzere
çalışmayı taahhüt ederiz.
• Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden
kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun
yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız.
• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışırız.
• Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt
ederiz.