Hammam Design Radyatör Farkındalığımız-Katma Değerimiz

Hammam Design Radyatör olarak ülke ekonomimizin kalkınması, için ‘’Değeri ve Farkı’’ olan ürünler ve hizmetler yaratılması gerektiğinin farkındayız.
Bu farkındalık ile Türkiye’de ve Avrupa’da 50 den fazla modelde tasarım tescili almış bulunmakta ve ‘’Katma Değerli” ürünlerimizi 40 dan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız.
Firmamız; Üretim, Mühendislik, Tasarım ve Pazarlama faaliyetlerini tamamen kendi içinde gerçekleştirmekte, Endüstriyel Tasarım merkezimizde hayata geçen eşsiz modeller, Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezimizde mühendislik çalışmasına tabii tutulmakta, onaylanan prototipler uluslararası kalite standartları çerçevesinde üretilmekte ve yurt dışındaki rakiplerinden tasarım, mühendislik, kalite, know-how ve hizmet anlamında öne çıkmaktadır.

İtalya, Almanya gibi dünyanın en prestijli fuarlarına özel tasarım ürün ve standlarla katılımcı olan firmamız, Türk Bayrağını yurt dışında en saygın şekilde dalgalandırmakta, Türkiye için Marka değeri yaratmakta, katma değerli iharacat ile ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır.

Ülkemizde teknolojinin ilerleyebilmesi ve sanayinin gelişmesi için firmamız Üniversite- Sanayi işbirlikteliğine çok önem vermektedir.

Üniversite sanayi işbirliği sonucunda elde edilen çalışmaların katma değerli ürünlere dönüşmesi hem iş-istihdam potansiyeli yaratacak hem de ülkemize gelir getirecektir. Araştırma, geliştirme çalışmaları hem üniversitede hem de sanayide çalışan bireyleri sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri için zorlayacak, bu durum sürekli yenilikçilik sağlayacak ve mesleki tatmin artacaktır. Mesleki tatmin duygusu beyin göçünü azaltıcı yönde rol oynayacaktır.

Üniversiteler sanayilerin ihtiyaç duyduğu yeni teknoloji alanlarına girebilmelerine imkan ve ve fon sağlamakta, bilim ve teknolojiyi takip eden, sorunlara yeni, katma değerli çözümler bulan güçlü işbirlikteliği oluşmaktadır.

Ar-ge merkezi projeleri ile kendine ve topluma olan sorumluluğunu yerine getiren Hammam Design Radiator, üniversitelerle yaptığı işbirliği ile de sürekli gelecek nesillere yatırım yapan, bilgi ve insan kaynağı üreten kurumsal bir yapıdadır.

×
×